OGŁOSZENIA 4 - 11 VII 21

Drukuj

Msza święta trydencka w tym tygodniu będzie odprawiana: K-ł św. Klemensa, ul. Karolkowa 49, W-wa.

ZMIANA TAJEMNIC ŻYWEGO RÓŻAŃCA VII, VIII - pozostajemy przy dotychczasowych tajemnicach lub wymieniamy między sobą... w VII 21 ofiarujemy jeden dziesiątek różańca w intencji powszechnej: Abyśmy w konfliktowych sytuacjach społecznych, gospodarczych i politycznych byli odważnymi i pełnymi pasji twórcami dialogu i przyjaźni. PATER NOSTER. AVE MARIA. GLORIA PATRI.