OGŁOSZENIA 5 - 12 IX 21

Drukuj

Msza święta trydencka w tym tygodniu będzie odprawiana: K-ł św. Klemensa, ul. Karolkowa 49, W-wa.


SUB TUUM PRAESÍDIUM CONFÚGIMUS, SANCTA DEI GÉNITRIX.

* ZMIANA TAJEMNIC ŻYWEGO RÓŻAŃCA IX - pozostajemy przy dotychczasowych tajemnicach lub wymieniamy między sobą... ofiarujemy jeden dziesiątek różańca w intencji Panu Bogu wiadomej... GLORIA PATRI. PATER NOSTER. AVE MARIA.

ORATE FRATRES. SANCTE MICHAEL ARCHANGELE, defende nos in proelio; contra nequitiam et insidias diaboli esto praesidium. Imperet illi Deus; supplices deprecamur: tuque, Princeps militiae caelestis, Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute in infernum detrude. Amen.