POŚWIĘCENIE POJAZDÓW 2020

Drukuj

W niedzielę 26 VII 20 odbędzie się coroczne poświęcenie pojazdów /samochodów, motocykli, rowerów/ z okazji wspomnienia św. Krzysztofa (25 VII) patrona kierowców i podróżujących. Poświecenie nastąpi bezpośrednio po Mszy świętej trydenckiej o godz. 14 oraz 21. Do każdego pojazdu /od około godz. 15.15 i 22/ podejdzie kapłan, błogosławiąc użytkownikom i kropiąc wodą święconą.

W miarę możności, pojazdy zaparkujmy blisko kościoła św. Klemensa w Warszawie na ul. Karolkowej 49.

ZAPRASZAMY, ZAPRASZAJ i TY!

ORATE, FRATRES: Boże, daj mi pewną rękę i bystre oko, abym nikomu nie wyrządził żadnej szkody. Nie pozwól Dawco życia, bym się stał przyczyną śmierci lub kalectwa, a także zachowaj od nieszczęścia i wypadku. Pohamuj pokusę nadmiernej szybkości. Oby piękno stworzonego przez Ciebie świata i radości Twojej łaski, towarzyszyły mi na zawsze. Święty Krzysztofie, módl się za mami. Amen.