OGŁOSZENIA 14 - 21 VI 20

Drukuj

Msza święta trydencka w tym tygodniu będzie odprawiana: kościół św. Klemensa, ul. Karolkowa 49, Warszawa.

* W czerwcu po Mszy świętej w tygodniu, odmawiamy łacińską litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa.
---------------------------
Na 2.Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego: Miłość i Bojaźń Boża stanowią dwa bieguny życia wewnętrznego. Dzięki Bojaźni Bożej miłość nasza staje się utwierdzona i niezachwiana (Kolekta). Dlatego dzisiejsza Msza św. szczególnie podkreśla ową cechę solidarności miłości Bożej, która ujawnia się nie w słowach, ale „uczynkiem i prawdą”(Epistoła). Komunia św. wykazuje, jak Bóg nas miłuje, skoro wzywa nas do swego stołu . Jest ona przedsmakiem tej uczty niebieskiej, o której tak często wspominają Patryarchowie, Prorocy i Ewangelia. Wielu przez pychę, skąpstwo albo nieczystość wymówiło się od niej. Zbliżmy się do Stołu Pańskiego z uczuciem głębokiej wdzięczności za powołanie i niechaj w tym stałym kontakcie z Boskim Mistrzem, wzmacnia się nasza gorliwość w służbie Bożej (Sekreta i Pokomunia). Mszał Rzymski 1949