OGŁOSZENIA 20 - 27 VI 21

Drukuj

Msza święta trydencka w tym tygodniu będzie odprawiana: K-ł św. Klemensa, ul. Karolkowa 49, W-wa.

ORATE, FRATRES. COR JESU, IN SINU VÍRGINIS MATRIS A SPÍRITU SANCTO FORMÁTUM. MISERÉRE NOBIS. AVE MARIA.