OGŁOSZENIA 7 - 14 VI 20

Drukuj

Od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy świętej zwolnione są osoby: w podeszłym wieku, z objawami infekcji lub mające wskazania władz sanitarnych (na przykład pozostające w kwarantannie), sprawujące opiekę nad chorymi i niepełnosprawnymi, co w niektórych przypadkach uniemożliwia im udział w niedzielnej Eucharystii...

Msza święta trydencka w tym tygodniu będzie odprawiana: św. Klemens, ul. Karolkowa 49, Warszawa.

----------------------------------
* W czerwcu po Mszy świętej w tygodniu, odmawiamy łacińską litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa.
----------------------------------
Na Niedzielę Trójcy Świętej: Wiara w Boga w Trójcy Świętej jedynego jest podstawą nauki o posłannictwie i odkupieniu Chrystusa. Jest to zasadnicza prawda religii katolickiej. Cały kult zwraca się z uwielbieniem do Trójcy świętej. Dogmat Trójcy Przenajświętszej to przede wszystkim dogmat o Bogu żywym, którego życie polega na wzajemnym posiadaniu, wzajemnym oddaniu i doskonałej wymianie. Przez łaskę uświęcającą bierzemy udział w tym życiu trzech Osób Boskich, łącząc się z poznaniem  Ojca przez Syna i z Miłością Ducha św.
Czci Trójcy Przenajświętszej poświęcona jest każda niedziela, wiec specjalnego święta poświęconego temu dogmatowi długo nie było. Zostało wprowadzone w niektórych diecezjach na początku X wieku.
„W pierwszą niedzielę zaraz po Zesłaniu Ducha św. Obchodzimy uroczystość Trójcy Przenajświętszej; miejsce to dobrze jest wybrane, mówi św. Rupert w XII wieku, albowiem po Zstąpieniu Ducha Bożego nastało opowiadanie i przyjęcie prawdy, a przy Chrzcie św. Wiara i wyznanie: w imię Ojca i Syna i Ducha św.”
Uroczystość Trójcy Przenajświętszej pochodzi stąd, że świecenia kapłańskie, odbywające się wieczorem w sobotę suchych dni, przedłużały się aż do następnego dnia, tj. do niedzieli, która wtedy nie miała jeszcze własnej liturgii. Ponieważ dzień ten w ciągu całego roku jest poświęcony Trójcy św. Odprawiano w pierwszą niedzielę po Zesłaniu Ducha św. wotywę ułożoną w VII  wieku na uczczenie tej Tajemnicy. W ten sposób zajmując stałe miejsce w kalendarzu liturgicznym, Msza ta spowodowała powstanie uroczystości Trójcy św. W roku 1334 papież Jan XXI rozciągnął tę uroczystość na cały Kościół...
Mszał Rzymski 1949