OGŁOSZENIA 24 - 31 V 20

Drukuj

WAŻNE INFORMACJE na czas pandemii: DYSPENSA, TRANSMISJA MSZY, KOMUNIA o 15, MSZA o 14 i 21, SPOWIEDŹ, ILOŚĆ WIERNYCH...

Msza święta trydencka w tym tygodniu będzie odprawiana
: św. Klemens, ul. Karolkowa 49, W-wa.

W maju po Mszy świętej w tygodniu, odmawiamy łacińską litanię loretańską.
------------------------------------
Na Niedzielę po Wniebowstąpieniu Pańskim: Jest to Niedziela oczekiwania Ducha św. Myślą jednoczymy się z Apostołami zgromadzonymi w Wieczerniku, aby w skupieniu i modlitwie przygotować serca nasze na przyjście Pocieszyciela. Książę Apostołów poucza nas w lekcji o głównych obowiązkach chrześcijanina, są nimi: roztropność, modlitwa, miłość bliźniego; a w końcu zdania przepięknie streszczony jest cel życia ludzkiego, które jest służbą Bożą: „aby we wszystkim Bóg był pochwalony”.
Ewangelia zapowiada nam przyjście Ducha Jezusowego. „Z Chrystusem wstępujemy do nieba, mówi nam dzisiaj św. Augustyn w kazaniu (Jutrznia) choćby tylko myślą, bo gdy nadejdzie dzień sądu wstąpimy tam i ciałem. Ale pamiętać należy, że z Chrystusem nie wstąpi do nieba ani pycha, ani chciwość, ani rozpusta: żadna choroba nie może tam się dostać z naszym lekarzem”. Mszał Rzymski 1949