OGŁOSZENIA 17 - 24 V 20

Drukuj

WAŻNE INFORMACJE na czas pandemii: DYSPENSA, TRANSMISJA MSZY, KOMUNIA o 15, MSZA o 14 i 21, SPOWIEDŹ, ILOŚĆ WIERNYCH...

Msza święta trydencka w tym tygodniu będzie odprawiana: kościół św. Klemens, ul. Karolkowa 49, Warszawa - od 17 V w kościele może przebywać 75 osób z obowiązkiem zasłonięcia ust i nosa.

Viri Galilǽi, quid admirámini aspiciéntes in cœlum? allelúja: quemádmodum vidístis eum ascendéntem in cœlum, ita véniet, allelúja, allelúja, allelúja. Mężowie Galilejscy, czemu stoicie zapatrzeni w niebo? Jak widzieliście Go wstępującego do nieba, tak przyjdzie. Dz 1:11

W maju po Mszy świętej w tygodniu: łacińska litania Loretańska do Najświętszej Maryi Panny.
-------------------------------------
Na V Niedzielę po Wielkiejnocy: Tydzień, który rozpoczynamy, można by nazwać tygodniem modlitwy. Do najważniejszych źródeł pociechy, której tak bardzo potrzebowali Apostołowie w chwili rozstania, a która i nam jest nieodzowna w chwilach ciężkich prób i doświadczeń, zaliczyć należy modlitwę. Słyszymy więc wołanie Kościoła: "Módlcie się". Wtedy będzie nasza modlitwa skuteczna, gdy będziemy modlić się w imię Jezusa. Wzorem tu dla nas jest modlitwa liturgiczna, której prośby zawsze kończą się słowami: przez Pana Naszego Jezusa Chrystusa.
W Epistole św. Jakub przesuwa przed nami praktyczną stronę życia chrześcijańskiego. Modlitwa musi opierać się o uczynki miłosierdzia.
Ewangelia, z mowy pożegnalnej usilnie nakłania nas do modlitwy. Przedmiot naszych próśb jest nieograniczony: "cokolwiek". Możemy więc prosić o dobra doczesne, ale pamiętajmy przede wszystkim, abyśmy szukali Królestwa Bożego i jego sprawiedliwości. Módlmy się zwłaszcza o łaski dla naszych dusz, o moc wytrwania w pokusach, o nawrócenie grzeszników.
Modlitwa po komunii jest pięknym przykładem modlitwy w duchu dzisiejszej Ewangelii. Prosimy o łaskę, abyśmy pragnęli co godziwe i otrzymali czego pragniemy. Mszał Rzymski 1949