OGŁOSZENIA 10 - 17 V 20

Drukuj

WAŻNE INFORMACJE na niedziele w czasie pandemii: DYSPENSA, TRANSMISJA MSZY, KOMUNIA o 15, MSZA o 14 i 21, SPOWIEDŹ

Msza święta trydencka w tym tygodniu będzie odprawiana: św. Klemens, Warszawa, ul. Karolkowa 49

W maju po Mszy świętej w tygodniu: łacińska litania Loretańska do Najświętszej Maryi Panny.

------------------------------------------

Na IV Niedzielę po Wielkiejnocy: Liturgia coraz wyraźniej dąży ku Wniebowstąpieniu i Zesłaniu Ducha Świętego. Wzgląd na dobro człowieka wymaga, by Chrystus opuścił ziemię, bo wstąpiwszy do nieba ześle Kościołowi swojemu Ducha prawdy.
Epistoła jest wyjątkiem z czytania porannego na jutrzni, na której czyta Kościół list św. Jakuba. (Jest to jeden z przykładów, że układ  Mszy katechumenów nieraz tworzony był pod wpływem oficjum świętego, a zwłaszcza jutrzni). Dar doskonały, o którym autor wspomina, to przede wszystkim Duch św. sam, który pocieszy nas swoją obecnością i łaską. Ewangelia wyjęta, jak w zeszłą i poprzednią niedzielę z mowy pożegnalnej Jezusa w Wieczerniku, jest jedną z trudniejszych do zrozumienia. Czytając nam ten ustęp, Kościół św. zwraca naszą uwagę na moc dzisiejszej Mszy (Introit, Ofertorium). Chodzi tu zarówno o działanie Pocieszyciela w świecie jak i o Jego wpływ wewnętrzny w duszach. Przede wszystkim Duch Święty przekona świat, czyli dowiedzie swej duchowej przewagi wobec świata wrogiego i sprzeciwiającego się prawdzie chrześcijańskiej przez to że zmusi go do uznania istnienia grzechu, sprawiedliwości i sądu. Następnie Duch Święty będzie nas wewnętrznie pouczał oświecając nasz umysł i wzmacniając wolę.
W śpiewie pokomunii, gdyśmy spożyli Ciało Chrystusowe i przyjęli Ducha prawdy, powtarzamy słowa Jezusa: "przekonać świat o grzechu niedowiarstwa, o sprawiedliwości Chrystusowej, o sądzie, który przezwyciężył księcia tego świata." Mszał Rzymski 1949