OGŁOSZENIA 19 - 26 IV 2020

Drukuj

Obowiązuje dyspensa dla wszystkich wiernych, od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy świętej - od poniedziałku 20 IV w kościele może przebywać 50 osób z obowiązkiem zasłonięcia ust i nosa.

Msza święta trydencka w tym tygodniu będzie odprawiana: św. Klemens, ul. Karolkowa 49, Warszawa

*****

PROSIMY ABY W NIEDZIELE POZOSTAŁY W DOMACH: dzieci, niepełnoletnia młodzież oraz starsi seniorzy, a to ze względu na obowiązującą dyspensę oraz ograniczoną liczbę uczestniczących we Mszy świętej - w naszym kościele 50 osób. Zapraszamy do kościoła aby przyjąć Komunię świętą a na Mszę świętą w tygodniu.

KOMUNIA ŚWIĘTA W NIEDZIELĘ PO MSZACH TRYDENCKICH. Wszystkim którzy będą w niedziele przy kościele lub przybędą na godz. 15 lub godz. 21.45 z pragnieniem przyjęcia Komunii świętej /po Mszach o 14 i 21/, udzielona będzie Komunia święta z koniecznością przebywania w kościele 50 osób. W razie konieczności, udzielenie Komunii będzie ponowione.

W tym trudnym czasie, nie mających możliwości uczestniczyć w niedzielnej Mszy świętej, zapraszamy do kościoła aby przyjąć w Dzień Pański, Dar świętej Komunii: Chrystusa  Jezusa, w  Sakramencie swego  Ciała, Który niech obdarza nas, błogosławieństwem doczesnym i wiecznym. Panem de caelo praestitisti eis. Alleluja. Omne delectamentum in se habentem. Alleluja.