WIELKANOC i OKTAWA 12 - 19 IV 20

Drukuj

Obowiązuje dyspensa dla wszystkich wiernych, od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy świętej /na czas pandemii/ aż do odwołania. We Mszy świętej uczestniczy 5 osób.

Msza święta trydencka w tym tygodniu będzie odprawiana: św. Klemens, ul. Karolkowa 49, Warszawa:

Podobnie jak w Boże Narodzenie, stacja dziś jest w bazylice Najświętszej Maryi Panny, gdyż radość z tryumfu Chrystusa przeżywamy wspólnie z tą, która jest Współodkupicielką. Zdanie św. Pawła „Pascha nasza ofiarowan jest Chrystus” powtarza się dziś trzy razy w liturgii mszalnej i stanowi jej hasło główne. Pascha znaczy „przejście” z niewoli egipskiej do ziemi obiecanej, z niewoli i jarzma grzechu do królestwa łaski i wolności dzieci Bożych. Dzięki zwycięstwu Chrystusa grzech nie ma już władzy nad naszą duszą. W każdej chwili łaska Chrystusa może go zetrzeć i udzielić nam pełni życia nadprzyrodzonego. Ewangelia opowiada o nawiedzenie grobu przez święte niewiasty. Ponieważ pogrzeb odbył się bezpośrednio przed rozpoczęciem szabatu, niewiasty nie zdążyły najświętszego Ciała Chrystusa należycie namaścić, wiec chciały to uskutecznić rychło w sobotę – i tak stały się świadkami pustego grobu. Ten ci jest dzień, który uczynił Pan” – Graduał. Dzień Wielkanocny trwać będzie wiecznie, gdyż stałe wciąż z Nim zmartwychwstajemy, aby wraz z Nim królować wiecznie. /Mszał Rzymski… 1949/
Wraz z nowoochrzczonymi udajemy się dziś do bazyliki księcia Apostołów. We Mszy będzie on do nas stałe przemawiał „powstał Pan z martwych i ukazał się Piotrowi” (Kom). Wiara Piotra w zmartwychwstanie Jezusa jest opoką, na której opiera się nasze przekonanie i życie religijne. Ewangelia podaje piękny opis ukazania się Jezusa dwóm uczniom zmierzającym do Emaus. Ich serdeczną prośbę „Pozostań Panie z nami, bo się ma ku wieczorowi” powtarzać będzie liturgia przy nabożeństwie niespornym w okresie Wielkanocnym. Czy istotnie serce nasze nie pała radością, gdy wzmacnia go wiara w stałą obecność Chrystusa zmartwychwstałego. /Mszał Rzymski… 1949/