TRIDUUM PASCHALNE 20 z modlitwą w domu

Drukuj

Z powodu niemożności uczestniczenia w tym roku w kościelnej modlitwie i obrzędach liturgii Triduum Paschalnego, zachęcamy i prosimy, aby pozostając w swoich domach, indywidualnie lub z innymi domownikami przeżywać ŚWIĘTĄ GODZINĘ z KOMUNIĄ DUCHOWĄ i DZIĘKCZYNIENIEM...

W WIELKI CZWARTEK, WIELKI PIĄTEK w WIELKĄ SOBOTĘ, rano lub w samo południe, o godz. 15 lub 18, a nawet o 21 /lub innej możliwej godzinie/ przy domowym ołtarzyku z Krzyżem Pańskim, przy zapalonej świecy chrzcielnej lub gromnicy, mając dostęp do Mszalika Rzymskiego z tekstami liturgii a szczególnie biblijnymi czytaniami tych dni, z różańcem w dłoni i skruszonym sercem, módlmy się:

ROZPOCZĘCIE: Czyniąc znak Krzyża świętego mówimy: DEUS, IN ADJUTÓRIUM MEUM INTÉNDE. DÓMINE, AD ADJUVÁNDUM ME FESTÍNA. GLÓRIA PATRI, ET FÍLIO, ET SPÍRITUI SANCTO. SICUT ERAT IN PRINCÍPIO, ET NUNC, ET SEMPER, ET IN SǼCULA SÆCULÓRUM. AMEN.

KOMUNIA DUCHOWA tj. w niemożności przyjęcie komunii sakramentalnej, żarliwe w wierze, nadziei i miłości, duchowe pragnienie przyjęcia Najświętszego Sakramentu, które możesz wyrazić m.in. modlitwą św. Alfonsa Marii de Liguoriego:

Mój Jezu, wierzę, że jesteś obecny w Najświętszym Sakramencie. Miłuję Cię nade wszystko i pragnę posiadać Cię w mojej duszy. Ponieważ teraz nie mogę Cię przyjąć sakramentalnie, przyjdź przynajmniej duchowo do mojego serca. Jednoczę się z Tobą, jakbyś rzeczywiście był we mnie obecny, oddaję Ci się zupełnie i proszę gorąco: nie dozwól, abym kiedykolwiek oddalił się od Ciebie.

DZIĘKCZYNIENIE

Ánima Christi, sanctífica me.
Corpus Christi, salva me.
Sanguis Christi, inébria me.
Aqua láteris Christi, lava me.
Pássio Christi, confórta me.
O bone Jesu, exáudi me.
Intra tua vúlnera abscónde me.
Ne permíttas me separári a te.
Ab hoste malígno defénde me.
In hora mortis meae voca me.
Et jube me veníre ad te,
Ut cum Sanctis tuis laudem te.
In saécula saeculórum. Amen.

Benedíctus Deus.
Benedíctum Nomen Sanctum ejus.
Benedíctus Jesus Christus, verus Deus et verus homo.
Benedíctum Nomen Jesu.
Benedíctum Cor ejus sacratíssimum.
Benedíctus Sánguis ejus pretiosíssimus.
Benedíctus Jesus in sanctíssimo altáris Sacraménto.
Benedíctus Sanctus Spíritus, Paráclitus.
Benedícta excélsa Mater Dei, María sanctíssima.
Benedícta sancta ejus et immaculáta Concéptio.
Benedícta ejus gloriósa Assúmptio.
Benedíctum nomen Maríae, Vírginis et Matris.
Benedíctus sanctus Joseph, ejus castíssimus Sponsus.
Benedíctus Deus in Ángelis suis, et in Sanctis suis. Amen.

Chwała i dziękczynienie, bądź w każdym momencie,
Jezusowi w Najświętszym, Boskim Sakramencie.
Ile minut w godzinie, a godzin w wieczności,
Tyle kroć bądź pochwalon, Jezu, ma miłości.

ZAKOŃCZENIE: Czyniąc znak Krzyża świętego mówimy: BENEDICAT ET CUSTODIAT NOS OMNOPOTENS ET MISERICORS DOMINUS, PATER, ET FILIUS, ET SPIRITUS SANCTUS. AMEN.

Sub tuum praesídium confúgimus, sancta Dei Génitrix: nostras deprecatiónes ne despícias in necessitátibusnostris: sed a perículis cunctis líbera nos semper, Virgogloriósa et benedícta. Dómina nostra, Advocáta nostra, Mediátrix nostra, Consolátrix nostra: tuo Fílio nos reconcília, tuo Fílio nos recomménda, tuo Fílio nos repraesénta.

Sancte Michael Archangele, defende nos in proelio; contra nequitiam et insidias diaboli esto praesidium. Imperet illi Deus; supplices deprecamur: tuque, Princeps militiae caelestis, Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute in infernum detrude. Amen.

Réquiem aetérnam dona eis, Dómine: et lux perpétualúceat eis. Requiéscant in pace. Amen. Ánimae ómnium fidélium defunctórum per misericórdiam Dei requiéscant in pace. Amen.

*****

Pieśni pasyjne, eucharystyczne, maryjne oraz suplikacje /jeśli tylko są możliwe a w czasie który uznasz za stosowny/ niech również wznoszą się z naszych serc podczas tej domowej, Świętej Godziny.

*****

ORÁTE, FRATRES. SUSCÍPIAT DÓMINUS SACRIFÍCIUM DE MÁNIBUS TUIS, AD LAUDEM ET GLÓRIAM NOMINIS SUI, AD UTILITÁTEM QUOQUE NOSTRAM, TOTIÚSQUE ECCLÉSIÆ SUÆ SANCTÆ.