OGŁOSZENIA 5 - 12 IV 2020

Drukuj

Dyspensa dla wszystkich wiernych, od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy świętej /na czas pandemii/ aż do odwołania!

POZOSTAJĄC W SWOICH DOMACH, DUCHOWO ŁĄCZMY SIĘ W GODZINIE SPRAWOWANEJ LITURGII m. in. przez ROZMYŚLANIE MSZALNYCH TEKSTÓW, KOMUNIĘ DUCHOWĄ lub inną MODLITEWNĄ OFIARĘ KU CZCI TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ, POŻYTKOWI NASZEMU I CAŁEGO KOŚCIOŁA ŚWIĘTEGO...

--------------------------------
Msza święta trydencka w Wielkim Tygodniu /przy udziale 5 osób/ będzie odprawiana: św. Klemens, ul. Karolkowa 49, Warszawa:

Poprzez ubiegłe dni Męki Pańskiej śledziliśmy aż dotąd spisek przeciwko Chrystusowi. Teraz zobaczymy jego skutek. Będzie nim krzyż, poprzedzony jeszcze triumfalnym wjazdem Pana Jezusa do Jerozolimy. Pamiątkę tę czci właśnie Niedziela Palmowa. Sam obrzęd składa się z trzech części: poświęcenia palm, procesji i Mszy św., z których każda pochodzi z innej epoki i innego środowiska liturgicznego. Historycznie najstarszą jest procesja. powstała bowiem już w IV wieku w Jerozolimie, a stamtąd między V a VI wiekiem weszła w zwyczaj na Zachodzie. Obrzęd poświęcenia powstał około XI wieku, a data formalna Mszy św. waha się w granicach  V-VII w. ...Same palmy symbolizują zwycięstwo, które miało być odniesione nad książęciem śmierci, a gałązki oliwne oznaczają przymierze duchowe i miłosierdzie Boże, oraz pokój i błogosławieństwo domom, w które zostaną wniesione. W oracjach Kościół prosi, abyśmy wyszli naprzeciw Chrystusowi pełni dobrych uczynków, a przez Niego weszli do radości wiecznej...  Wreszcie rozpoczyna się właściwa Msza św. Charakter jej jest bolesny. Psalm 21 to psalm Męki, który Chrystus odmawiał na Krzyżu. Pasję śpiewa nieraz trzech kantorów. Krótka, ale bogata w treść Epistoła tłumaczy nam znaczenie krzyża. Chrystus stał się posłusznym aż do śmierci, z miłości ku Ojcu i ku nam. /Mszał Rzymski... 1949/

---------- Bez udziału wiernych ----------

W tym roku nie będzie poświęcenia wielkanocnych pokarmów w kościele. Zachęcamy jednak, aby przed spożyciem przygotowanych pokarmów na stół wielkanocny, modlić się w języku łacińskim lub polskim, tradycyjną oracją na poświęcenie wszelkich pokarmów.

Modlitwę przed śniadaniem wielkanocnym może odmówić ojciec, matka lub ktoś z rodziny a nawet może być odmówiona przez wszystkich zgromadzonych przy wielkanocnym stole, po udostępnieniu dla wszystkich przygotowanych wcześniej modlitewnych tekstów.

-------------

ADIUTÓRIUM  NOSTRUM + IN  NÓMINE DÓMINI. QUI FECIT CÆLUM ET TERRAM.

BÉNEDIC, DÓMINE, CREATÚRAM ISTAM, UT SIT REMÉDIUM SALUTÁRE GÉNERI HUMÁNO: ET PRÆSTA, PER INVOCATIÓNEM  SANCTI  NOMINIS TUI; UT, QUICÚMQUE EX EA SÚMPSERINT, CÓRPORIS  SANITÁTEM, ET ÁNIMÆ TUTÉLAM PERCÍPIANT. PER CHRISTUM, DÓMINUM NOSTRUM. AMEN.

w  intencji Kościoła, Ojczyzny, Rodziny i wszystkich naszych zmarłych: PATER NOSTER. AVE MARIA. GLORIA PATRI. RÉQUIEM ÆTÉRNAM.

Wspomożenie nasze + w imieniu Pana. Który stworzył niebo i ziemię.

Pobłogosław, Panie, ten pokarm, aby stał się środkiem zbawiennym dla ludzi, i spraw  przez wezwanie świętego imienia Twego, niech przyniesie zdrowie ciała i ochronę dla  duszy wszystkim, którzy go będą spożywali. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

w  intencji Kościoła, Ojczyzny, Rodziny i wszystkich naszych zmarłych: Ojcze nasz. Zdrowaś Maryjo. Chwała Ojcu. Wieczny odpoczynek.

------------ ------------

*****

Resurréxi, et adhuc tecum sum, allelúja: posuísti super me manum tuam, allelúja: mirábilis facta est sciéntia tua, allelúja, allelúja.