OGŁOSZENIA 29 III - 5 IV 2020

Drukuj

Dyspensa dla wszystkich wiernych, od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy świętej /na czas pandemii/ aż do odwołania!

POZOSTAJĄC W SWOICH DOMACH, DUCHOWO ŁĄCZMY SIĘ W GODZINIE SPRAWOWANEJ LITURGII m. in. przez ROZMYŚLANIE MSZALNYCH TEKSTÓW, KOMUNIĘ DUCHOWĄ lub inną MODLITEWNĄ OFIARĘ KU CZCI TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ, POŻYTKOWI NASZEMU I CAŁEGO KOŚCIOŁA ŚWIĘTEGO...

---------------------------

Msza święta trydencka w tym tygodniu /przy udziale 5 osób/ będzie odprawiana: św. Klemens, ul. Karolkowa 49, Warszawa:

Czas Męki Pańskiej rozpoczyna Kościół śpiewem psalmu 42, który jest psalmami Chrystusa Kapłana. Jego modlitwą w Ogrójcu i na Krzyżu. Również psalm 128 śpiewany w Traktusie wprowadza nas w tajemnice bolesne Serca Jezusowego. Epistoła, z Listu do Żydów, jest wykładem o kapłaństwie Chrystusa, którego Krew Przenajświętsza stała się Ofiarą Nowego Przymierza. Ewangelia daje nam obraz nastrojów panujących wśród ludu na krótki czas przed tragedią Męki. Słowa Chrystusa „ja nie szukam chwały swej - jest który szuka i sądzi„ przypominają nam słowa Introitu.

Zbawiciel stawia pytanie: „Kto z was dowiedzie na mnie grzechu?”, aby podkreślić iż On jeden może być tym, „Kapłanem świętym, niewinnym, niepokalanym, odłączonym od grzeszników, który się stał wyższym nad niebiosa”. Chrystus wiec cierpiał za nas niewinnie i dobrowolnie.

Słowa Chrystusa wzbudzają nienawiść Żydów, którzy Go znieważają i zwąc opętanym od złego ducha, chcą Go ukamienować. Jezus, jako człowiek, ucieka przed ich kamieniami, ale biada tym, przed których kamiennymi sercami musi uchodzić Syn Boży (św. Augustyn). A św. Grzegorz dodaje: ”On przyszedł aby cierpieć, a nie sadzić i karać., przez swą cierpliwość zdziałał dla nas coś większego, bardziej błogosławionego w skutkach. Dał nam bowiem przez to naukę, że o wiele szlachetniej i godniej jest na wzór Chrystusa w milczeniu znieść niesprawiedliwość, niż zwyciężyć ją walką i oporem”. /Mszał Rzymski… 1949/

1.CZWARTEK, 1.PIĄTEK, 1.SOBOTA IV - intencja mszalna zbiorowa - zapisane na kartce składamy /jeśli to możliwe/ przed Mszą świętą w zakrystii lub w ciągu dnia /tego tygodnia/ na furcie klasztoru z prośbą o przekazanie o.Krzysztofowi...

Praktyka pierwszych piątków i pierwszych sobót miesiąca w okresie epidemii: Komunikat Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów KEP

ORATE, FRATRES. SANCTUS DEUS, SANCTUS FORTIS, SANCTUS IMMORTALIS, MISERERE NOBIS ET TOTIUS MUNDI. COR JESU SACRATISSIMUM, MISERERE NOBIS. COR MARIÆ IMMACULATUM, ORA PRO NOBIS.