WAŻNE INFORMACJE na czas pandemii

Drukuj

Mając na uwadze dobro duchowe wiernych Archidiecezji Warszawskiej, uwzględniając aktualnie obowiązujące przepisy wprowadzone na czas pandemii, niniejszym, ze względu na zagrożenie zdrowia oraz życia, zgodnie z kan. 87 § 1, 1245 i 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego udzielam wszystkim wiernym, aż do odwołania dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej. Korzystających z dyspensy zachęcam do osobistej i rodzinnej modlitwy oraz uczestnictwa w nabożeństwach transmitowanych za pośrednictwem mediów elektronicznych.

† Kazimierz Kardynał Nycz, Arcybiskup Metropolita Warszawski, Warszawa, 26 marca 2020 r.

Przez czas pandemii, w każdą niedzielę o godz. 14, będzie możliwa transmisja Mszy świętej przez facebook.com/RepublikaTV - link będzie generowany dopiero na Mszę świętą oraz TelewizjaRepublika.Pl SERDECZNIE DZIĘKUJEMY ZA MOŻLIWOŚĆ TRANSMISJI i ZAPRASZAMY!

Będąc w tym czasie w swoich domach, niech ta forma przekazu Mszy świętej, niesie nam duchowy pożytek a tj. m.in. wysiłek wspólnej czy osobistej modlitwy, rozmyślanie o Przenajświętszej Ofierze naszego Pana Jezusa Chrystusa, rozważanie czytań mszalnych, czy też pragnienie Duchowej Komunii. Wspólnie również śpiewajmy łacińskie czy polskie pieśni z powierzeniem się na koniec Mszy opiece Wielkanocnej Maryi: Regina Caeli.

Wszystkim którzy będą w niedziele przy kościele lub przybędą na godz. 15 z pragnieniem przyjęcia Komunii /po Mszy o 14/ udzielona będzie Komunia święta. W razie konieczności, udzielenie będzie ponowione.

Pragnący przyjąć Komunię świętą, winien być w stanie łaski uświęcającej z godziną postu eucharystycznego, a ew. sakrament pokuty należy przyjąć wcześniej.

W tym trudnym czasie, serdecznie zapraszamy dzieci, młodzież oraz starszych seniorów, aby przyjąć w niedzielę, w Dzień Pański o godz. 15, Dar świętej Komunii: Chrystusa  Jezusa, w  Sakramencie swego  Ciała, Który niech obdarza nas, błogosławieństwem doczesnym i wiecznym.

ORATE, FRATRES!