UWAGA ZAOSTRZENIE WYMAGAŃ!

Drukuj

W ZWIĄZKU Z ZAOSTRZENIEM PRZEZ ORGANY PAŃSTWOWE WYMAGAŃ ZWIĄZANYCH Z EPIDEMIĄ KORONAWIRUSA OD 25 MARCA DO 11 KWIETNIA 2020 W NABOŻEŃSTWACH ORAZ WE MSZY ŚWIĘTEJ MOŻE UCZESTNICZYĆ TYLKO 5 OSÓB.

POZOSTAJĄC W SWOICH DOMACH, DUCHOWO ŁĄCZMY SIĘ W GODZINIE SPRAWOWANEJ LITURGII m. in. przez ROZMYŚLANIE MSZALNYCH TEKSTÓW, KOMUNIĘ DUCHOWĄ lub inną dowolną MODLITEWNĄ OFIARĘ...


SANCTUS DEUS, SANCTUS FORTIS, SANCTUS IMMORTALIS, MISERERE NOBIS ET TOTIUS MUNDI.

Ora pro nobis, sancta Dei Génetrix. Ut digni efficiámur promissiónibus Christi. Orémus. Concéde nos fámulos tuos, quǽsumus, Dómine Deus, perpétua mentis et córporis sanitáte gaudére: et, gloriósa beátæ Maríæ semper Vírginis intercessióne, a præsénti liberári tristítia, et ætérna pérfrui lætítia. Per Christum, Dóminum nostrum. Amen.

Sancte Michael Archangele, defende nos in proelio; contra nequitiam et insidias diaboli esto praesidium. Imperet illi Deus; supplices deprecamur: tuque, Princeps militiae caelestis, Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute in infernum detrude. Amen.