OGŁOSZENIA 22 - 29 III 2020

Drukuj

UWAGA: Dyspensa od obowiązku niedzielnego udziału we Mszy św., udzielona do 29 III 20 przez Arcybiskupa Metropolitę Warszawskiego, Kazimierza Kardynała Nycza następującym wiernym:

– osobom w podeszłym wieku,
– osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
– dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
– osobom, które czują obawę przed zarażeniem,
– pracownikom służby zdrowia.

---------------
Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. W każdej Mszy świętej /również w nabożeństwach/ może uczestniczyć maksymalnie 50 osób - komunikat Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego w związku z wprowadzeniem stanu epidemicznego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Msza święta trydencka w tym tygodniu będzie odprawiana - św. Klemens, ul. Karolkowa 49, Warszawa:

Czwarta niedziela Postu nosi na sobie znamię radości oraz nastroju pełnego ufności, który przebija z całej liturgii. Przepisy dozwalają na używanie organów, ubranie ołtarza kwiatami i różowy kolor ornatu.

W średniowieczu nazywano tę niedzielę niedzielą róż, gdyż ofiarowywano sobie wzajemnie pierwsze róże wiosenne. Papież do dziś dnia jeszcze święci złotą różę, którą następnie ofiaruje jakiejś znakomitej osobistości. Zbieramy się dziś w Bazylice Krzyża zwanej pospolicie „Jeruzalem”, a która była pierwotnie pałacem (tzw. Sesoriańskim) gdzie zamieszkiwała św. Helena, matka Konstantyna. Wiele wiec tekstów mówi o tej „Górnej Jerozolimie”, do której z radością dążymy. Do każdej gromadki  wiernych, do każdej parafii zwraca się Kościół słowami Introitu: wesel się Jeruzalem, i gromadźcie się wy wszyscy, którzy wasz Kościół i wiarę katolicką miłujecie.

Niedziela ta jest przede wszystkim świętem radości chrześcijańskiej, która płynie z nadmiaru łaski udzielonej nam przez Sakrament Pokuty i Eucharystii (Kolekta). Chrzest i Pokuta rozwiązały nasze grzechy i uczyniły z nas dzieci wolności. Tłumaczy to w sposób może nieco zawiły św. Paweł w Epistole. Aby ją zrozumieć trzeba pamiętać, ze wypadki z życia rodzinnego Abrahama były rzeczowym proroctwami mają przez to znaczenie symboliczne. Izmael, syn Agary, niewolnicy, jest obrazem ducha niewolniczego, przykutego do litery prawa i do ciała. Izaak natomiast jest przedstawicielem uczniów Chrystusa, którzy jako dzieci Boże, winni słyszycie Bogu z miłości, a staną się przez to dziedzicami obietnic Bożych.

Źródłem dzisiejszej radości jest również Eucharystia (Ewangelia), zwłaszcza ta Komunia wielkanocna, która dla wielu będzie dniem pogodzenia się z Bogiem i bliźnimi. Cud rozmnożenia chleba, który Chrystus spełnił na tydzień przed Paschą żydowską, w drugim roku nauczania, jest zapowiedzią innego Chleba, który karmi miliony serc rozsianych na całym świecie. /Mszał Rzymski… 1949/

ORATE FRATRES. SANCTUS DEUS, SANCTUS FORTIS, SANCTUS IMMORTALIS, MISERERE NOBIS ET TOTIUS MUNDI.