OGŁOSZENIA 15 - 22 III 2020

Drukuj

UWAGA: Dyspensa od obowiązku niedzielnego udziału we Mszy św. /do 29 III 20/ udzielona przez Arcybiskupa Metropolitę Warszawskiego, Kazimierza Kardynała Nycza następującym wiernym:

– osobom w podeszłym wieku,
– osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
– dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
– osobom, które czują obawę przed zarażeniem,
– pracownikom służby zdrowia.

---------------
Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. W każdej Mszy świętej /również w nabożeństwach/ może uczestniczyć maksymalnie 50 osób - komunikat Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego w związku z wprowadzeniem stanu epidemicznego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Msza święta trydencka w tym tygodniu będzie odprawiana - św. Klemens, ul. Karolkowa 49, Warszawa:

Trzecia niedziela postu była aż do średniowiecza nazywana Dominica scrutinium, czyli pierwszym dniem próby dla katechumenów, w którym, po poddaniu się gruntownemu egzaminowi z prawd wiary, musieli się wyrzekać szatana, pychy jego i uczynków jego. Teksty mszalne nawiązują do tej ceremonii. Lekcja podaje nam zwięzły a treściwy wykład etyki chrześcijańskiej. Przez chrzest staliśmy się synami światłości. Mamy wiec naśladować cnoty Boga: Jego dobroć, sprawiedliwość i prawdę, a przede wszystkim chodzić w miłości „jako i Chrystus umiłował nas. Niechaj się przy tym nikt nie łudzi – wymagania Boże są absolutne. Chrześcijanin musi zerwać z tym wszystkim, co może kalać jego godność i świętość powołania. Kto nie jest z Chrystusem jest przeciw Niemu. Tę samą myśl rozwija dalej Ewangelia. W pierwszej niedzieli Wielkiego Postu widzieliśmy jak Chrystus pokonał szatana na puszczy, druga wskazała na drogę do zwycięstwa, trzecia podaje hasło: pod znak Chrystusa! Zerwijmy kajdany grzechu i niewoli szatańskiej, a przez pokutę i umartwienie poddajemy się królestwu Jezusa.

Ewangelia podaje nam najpierw opis uzdrowienia opętanego, według św. Łukasza. Z Ewangelii św. Mateusza (12,22) wiemy, że ów człowiek był również ślepy. Chrystus dokonał wiec potrójnego cudu, który jest symbolem nawrócenia grzesznika: wypędza czarta, przywraca wzrok i mowę. Dlatego Kościół pragnie, by grzesznik przejęty do głębi poczuciem winy, wzniósł swe oczy do Pana, który nogi jego z sideł oswobadza. ( Introit por. Traktus). Następnie Chrystus sam tłumaczy sens tego cudu. Przyszedłem by uwięzionych uwolnić, niewidomych oświecić, upadłych podnieść, złamanych uleczyć i zgromadzić rozproszonych przez szatana synów Bożych. (św. Cyryl Aleks). Na koniec mamy przepiękny hołd złożony Matce Zbawiciela, która jak powiada św. Augustyn: bardziej była błogosławiona z powodu swej wiary niż z racji swej godności Matki Bożej. Prośmy Matkę Bożą, która starła głowę węża piekielnego, by przygotowała nas dobrze do spowiedzi wielkanocnej. /Mszał Rzymski... 1949/

ORATE, FRATRES. SANCTUS DEUS, SANCTUS FORTIS, SANCTUS IMMORTALIS, MISERERE NOBIS ET TOTIUS MUNDI.