OGŁOSZENIA 1 - 8 III 2020

Drukuj

Msza święta trydencka w tym tygodniu będzie odprawiana - św. Klemens, ul. Karolkowa 49, Warszawa:

Dzisiejsza Niedziela była pierwotnie właściwym wstępem do Wielkiego Postu. Zbieramy się więc w najważniejszej i najstarszej bazylice poświęconej Zbawicielowi i św. Janowi Chrzcicielowi, aby pod ich przewodnictwem rozpocząć nasze przygotowanie do tajemnicy Odkupienia.

Chrystus ma być naszym pierwowzorem  umartwienia i zaparcia się siebie. Dlatego tez Ewangelia ukazuje nam, jak Chrystus walczy i zwycięża. Na to pole walki wezwany jest każdy chrześcijanin, a zwycięstwo będzie po jego stronie, jeśli walczący będzie się posługiwał bronią Chrystusa.

Kuszenie Chrystusa nie powinno nam stwarzać trudności. Św. Grzegorz wyjaśnił je w homilii czytanej w Brewiarzu. „W pokusie należy wyróżnić trzy rzeczy: sugestię, czyli podsunięcie wyobrażenia grzesznego, upodobanie i zgodę woli. W pokusach doznajemy często upodobania, albo nawet zgadzamy się na nie, dlatego, że zrodzeni z grzechu ciała, nosimy w sobie to, co nam tyle przysparza walk. Lecz Bóg, który ciało swe wziął z Niepokalanej Dziewicy, przyszedł na ten świat bez grzechu, zatem nie zaznał w sobie nic z tych walk. Diabeł mógł Go kusić: ”per suggestionem„ ale, że Jego dusza nie znała upodobania w grzechu, przeto całe to diabelskie pokuszenie pozostało czysto zewnętrznym i nie przedostało się do wnętrza."

Zbroją Chrystusa w walce z szatanem była pokuta i ufna modlitwa. Introit dzisiejszy stanowiący jakby motto Ewangelii, przypomina nam te środki walki słowami psalmu 90, który powtarza się w całej Mszy, jako klasyczny wyraz nastroju Wielkopostnego.

Program walki Wielkopostnej jest nam jasno wyłożony przez św. Pawła w lekcji: ”oto teraz czas pożądany, oto teraz dzień zbawienia.” Bo choć nie ma takiego czasu, mówi św. Leon w swym kazaniu (jutrznia), w którym miłosierdzie Boże nie spływałoby na nas, bo zawsze mamy dostęp do miłosierdzia Boga przez Jego własną łaskę, to jednak teraz umysły wszystkich powinny się skierować z tym większą troską ku postępowi duszy. Piękne responsoria brewiarzowe są najlepszym komentarzem dzisiejszej Mszy: „poprawmy się z tego, cośmy w nieświadomości popełnili, byśmy potem nie szukali pokuty i nie mogli jej znaleźć, gdy nagle przerazi nas dzień śmierci. Pamiętaj o nas, Panie, i miej litość nad nami, bośmy przeciw Tobie zawinili”. /Mszał Rzymski... 1949/

------------------------

ŻYWY RÓŻANIEC - Papieska intencja na marzec 2020: Aby Kościół w Chinach trwał w wierności Ewangelii i wzrastał w jedności. PATER NOSTER, AVE MARIA, GLORIA PATRI.