ŚRODA POPIELCOWA 2020

Drukuj

W Środę Popielcową /26 II/ o godz. 20 odbędzie się najpierw poświęcenie i nałożenie popiołu przy słowach: MEMENTO HOMO, QUIA PULVIS ES, ET IN PULVEREM REVERTERIS /Genes.3.19/, i po tem Msza święta... Od godz. 20 będzie również możliwość św. spowiedzi.

Liturgia Środy Popielcowej składa się z ceremonii poświęcenia i sypania popiołu, oraz ze Mszy św. Ceremonia sypania popiołu była od IV do X wieku przeznaczona wyłącznie dla publicznie pokutujących. Po tej ceremonii usuwano pokutników od udziału w nabożeństwach, aby uroczyście pojednać ich w Wielki Czwartek. W średniowieczu obrzęd sypania popiołu stał się ogólnie przyjętym. Popiół już w Starym Testamencie wyrażał znikomość rzeczy, pokorę i pokutę. Dla upokorzenia pychy naszej i przypomnienia nam prawa śmierci, któremu wskutek grzechu pierworodnego podlegamy. Kościół, na wzór Niniwitów pokutujących w popiele i włosiennicy, posypuje nam głowy popiołem, mówiąc: „pamiętaj człowiecze, żeś jest prochem i w proch się obrócisz”. Treść Mszy św. da się zamknąć w słowach introitu: ”Litujesz się nad wszystkimi, Panie, darujesz grzechy ludziom dla pokuty i przebaczasz im”. W Lekcji prorok Joel wzywa do nawrócenia ze złej drogi, Ewangelia domaga się nie zewnętrznej tylko wstrzemięźliwości, lecz czystego serca. /Mszał Rzymski... 1949/