OGŁOSZENIA 16 - 23 II 2020

Drukuj

Msza święta trydencka w tym tygodniu będzie odprawiana - św. Klemens, ul. Karolkowa 49, Warszawa:

Liturgię dnia dzisiejszego można przedstawić w formie tryptyku. Pośrodku: Jezus w łodzi nad brzegiem jeziora Genezaret wygłasza opowieść o siewcy (Ewangelia). Na lewo: arka Noego unosi się na wodach potopu, zawiera ona rodzinę, która zaludni świat na nowo duszami wiernymi Jedynemu Bogu (Jutrznia). Na prawo: św. Paweł zmaga się z burzami i niebezpieczeństwami morza, aby móc ogłosić wszystkim narodom ożywcze słowo Chrystusowe (Modlitwa i Epistoła). Postać św. Pawła zajmuje dziś duże miejsce. Będzie on naszym przewodnikiem i wzorem podczas Postu, abyśmy się nigdy nie zniechęcili w trudnościach i niepowodzeniach, gdyż: „dosyć nam na łasce Bożej, albowiem moc w słabości doskonalszą się staje. „chętnie tedy chlubić się będziemy ze słabości swoich, aby mieszkała w nas moc Chrystusowa” (Epistoła).

Żeby dobrze zrozumieć Ewangelię dzisiejszą, warto ją porównać z odnośnym rozdziałami św. Mateusza (13,8) i św. Marka (4,13). Przedstawiają oni nie tylko trojakie zło, które może spotkać ziarno rzucone przez siewcę, zależnie od tego czy padło na opokę (dusze pyszne), czy na ziemię suchą (dusze, które przywiązanie do dóbr ziemskich wysuszyło) czy też na ziemię pełną cierni (dusze oddane zmysłowości) lecz też i trojakie dobro wynikłe z siewu, mówiąc że ziarno przyniesie 30-ty, 60-ty i 100-ty plon.

Bóg - Siewca zasieje dziś w sercach naszych - Słowo Boże, które nas ożywi i wzmocni (sekreta) i zrośnie się niejako nierozerwalnie z naszą duszą tak, że życie nasze, jak u św. Pawła, stanie się życiem Chrystusa, o ile, jak Pan Jezus z naciskiem podkreśla, nie zabraknie nam wytrwałości. /Mszał Rzymski z dodaniem nabożeństw nieszpornych, 1949/