OGŁOSZENIA 9 – 16 II 2020

Drukuj

Msza święta trydencka w tych dniach będzie odprawiana - św. Klemens, ul. Karolkowa 49, Warszawa:

Modlitwy i śpiewy trzech niedziel Przedpościa pochodzą z lat przełomowych między VI a VII wiekiem, kiedy to najazdy barbarzyńców, trzęsienia ziemi i ”czarna śmierć” zdawały się grozić zagładą Rzymowi i kulturze chrześcijańskiej. Odzwierciedlają one dokładnie stan beznadziejny w jakim się znajduje człowiek pozbawiony łaski uświęcającej. Wstrząsającymi słowy wypowiada tę prawdę św. Augustyn (na jutrzni): „Potomstwo swoje, które Adam grzechem osobiście zatruł niejako w zarodku, wciągnął także w sidła śmierci i potępienia. A to w ten sposób, że wszyscy, którzy z niego pochodzą,ściągają na siebie grzech dziedziczny. Tak tedy stała sprawa z ludzkością: cała ta skazana na potępienie masa rodzaju ludzkiego, pogrążona w złem, nurzała się w nim i miotała, spadając w coraz głębszą otchłań złego, ponosząc zasłużoną karę wraz z grzeszną częścią aniołów za bunt przeciw Bogu„. Ale Bóg nie pozostawił człowieka w tym stanie, lecz szedł naprzeciw, jak ów gospodarz z Ewangelii, aby mu objawić swą naukę i wolę i powołać do pracy w swej winnicy. Winnica oznacza Kościół, do którego wszyscy są powołani od pierwszej chwili stworzenia. „Ranek - mówi św. Grzegorz na jutrzni - odpowiada epoce, która rozciąga się od Adama do Noego, 3-cia godzina to czas od Noego do Abrahama, 6-ta godzina od Abrahama do Mojżesza, 9-ta od Mojżesza do Chrystusa Pana; godzina 11-ta to godzina powołania pogan.”

W świetle dzisiejszego rozważania o grzechu i powołaniu Bożym, możemy zrozumieć wielkość Dzieła Odkupienia i tajemnicy Wielkanocnej, do której się przygotowujemy. Naszą odpowiedzią na wołanie Boże będzie usilna praca, aby „z trwogą i ze drżeniem sprawować swe zbawienie” (Filip.2,12), i tak biec, aby osiągnąć nieskazitelny wieniec nagrody. (Epistoła). W tej walce zachętą nam będzie przykład wielkiego diakona św. Wawrzyńca, w którego bazylice rozpoczynamy okres Wielkanocny; siłą zaś i podporą będzie Eucharystia, w której Bóg „rozjaśni oblicze swoje nad sługą swoim” (Kom). /Mszał Rzymski z dodaniem nabożeństw nieszpornych, 1949/

----------------------------------------------

ŻYWY RÓŻANIEC - Papieska intencja powszechna na luty 2020: Aby krzyk braci migrantów, którzy wpadli w ręce pozbawionych skrupułów handlarzy ludzi, był słyszany i brany pod uwagę. PATER NOSTER, AVE MARIA, GLORIA PATRI.