MODLITWA za PRZYCZYNĄ św. SZARBELA: STYCZEŃ 2020

Drukuj

W ostatnią sobotę stycznia /25 I/ w święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła o godz. 10, sprawowana będzie trydencka Msza święta, ofiarowana we wspólnych intencjach o łaski zdrowia i duchowych uwolnień - podczas Mszy świętej będzie możliwość św. spowiedzi.

Po Mszy świętej zapraszamy do udziału w nabożeństwie przy relikwiach /ex ossibus/ św. Szarbela z odczytaniem przekazanych intencji oraz namaszczeniem olejem św. Szarbela - polecane św. Szarbelowi intencje, zapisane na kartkach, składamy wcześniej lub przed tą Mszą świętą w zakrystii.

DO WSPÓLNEJ MODLITWY Z PROŚBAMI KIEROWANYMI DO MIŁOSIERNEGO PANA BOGA ZA PRZYCZYNĄ ŚW. SZARBELA oraz ŚWIĘTYCH PAWŁA i PIOTRA APOSTOŁÓW SERDECZNIE ZAPRASZAMY! ZAPRASZAJ I TY!

Święty Ojcze Szarbelu, który wyrzekłeś się przyjemności światowych i żyłeś w pokorze i ukryciu w samotności eremu, a teraz przebywasz w chwale nieba, wstawiaj się za nami. Rozjaśnij nasze umysły i serca, utwierdź wiarę i wzmocnij wolę. Rozpal w nas miłość Boga i bliźniego. Pomagaj w wyborze dobra i unikaniu zła. Broń nas przed wrogami widzialnymi i niewidzialnymi i wspomagaj w naszej codzienności. Za Twoim wstawiennictwem wielu ludzi otrzymało od Boga dar uzdrowienia duszy i ciała, rozwiązania problemów w sytuacjach po ludzku beznadziejnych. Wejrzyj na nas z miłością, a jeżeli będzie to zgodne z wolą Bożą, uproś nam u Boga łaskę, o którą pokornie prosimy, a przede wszystkim pomagaj nam iść codziennie drogą świętości do życia wiecznego. Amen.

PATER NOSTER. AVE MARIA. GLORIA PATRI.