OGŁOSZENIA 27 X – 3 XI 2019

Drukuj

Msza święta trydencka w tym tygodniu będzie odprawiana - św. Klemens, ul. Karolkowa 49, Warszawa.

Kolekta: Wszechmogący, wieczny Boże, Ty postanowiłeś wszystko odnowić w umiłowanym Synu Twoim jako Królu wszechrzeczy, spraw łaskawie, aby rodziny narodów rozdzielone na skutek ran grzechowych, poddały się Jego najsłodszemu panowaniu: Który z Tobą.

DIE 2 NOVEMBRIS IN COMMEMORATIONE OMNIUM FIDELIUM DEFUNCTORUM

----- kilka foto FB - św. Klemens, Karolkowa 49, Warszawa 2019 -----

*****

WYPOMINKI LISTOPADOWE - imiona zmarłych, zapisane na dowolnych kartkach, składamy po Mszy trydenckiej w zakrystii - odczytujemy je w listopadowe niedziele o godz. 13.45.

Za polecanych zmarłych modlimy się po każdej tradycyjnej Mszy sprawowanej w listopadzie oraz w intencjach Mszy w 1.Piątek - 1 XI godz. 20, 1.Soboty - 2 XI godz. 10, 1.Czwartku - 7 XI godz. 19.30 i w dniu modlitwy do św. Szarbela.

Pod koniec listopada, sprawowana będzie w intencji wszystkich polecanych zmarłych Msza REQUIEM - data będzie jeszcze podana. RÉQUIEM AETÉRNAM DONA EIS, DÓMINE: ET LUX PERPÉTUA LÚCEAT EIS. REQUIÉSCANT IN PACE. AMEN.