OGŁOSZENIA 13 - 20 X 2019

Drukuj

Msza święta trydencka w tym tygodniu będzie odprawiana /k-ł św. Klemensa, ul. Karolkowa 49, Warszawa/

*****

Oremus. Deus, cujus Unigénitus per vitam, mortem et resurrectiónem suam nobis salútis ætérnæ præmia comparávit: concéde, quǽsumus; ut, hæc mystéria sacratíssimo beátæ Maríæ Vírginis Rosário recoléntes, et imitémur, quod cóntinent, et quod promíttunt, assequámur. Per eúndem.

Módlmy się. Boże, którego Jednorodzony Syn przez swe życie, śmierć i zmartwychwstanie wysłużył nam nagrodę życia wiecznego, spraw, abyśmy rozważając te tajemnice w różańcu Najświętszej Maryi Panny naśladowali to, co one zawierają, i osiągnęli to, co obiecują. Przez tegoż Pana.