MODLITWA za PRZYCZYNĄ św. SZARBELA: WRZESIEŃ 2019

Drukuj

W ostatni piątek września /27 IX/ o godz. 19.30, sprawowana będzie przy relikwiach /ex ossibus/ św. Szarbela trydencka Msza święta, ofiarowana we wspólnych intencjach o łaski zdrowia i duchowo-fizycznych uwolnień.

Po Mszy świętej przeżywać będziemy miesięczne nabożeństwo do św. Szarbela z odczytaniem przekazanych intencji oraz namaszczeniem szarbelowym olejem...

O wstawiennictwo za nami prosić również będziemy wspominanych w tym dniu /tradycyjny kalendarz/, świętych Kosmę i Damiana, męczenników - patronów m.in. aptekarzy, farmaceutów, lekarzy, chirurgów, akuszerek, dentystów… ORATE PRO NOBIS!

Polecane św. Szarbelowi intencje: prośby, błagania i dziękczynienia, zapisane na kartkach składamy wcześniej lub ostatecznie przed tą Mszą świętą w zakrystii. Podczas Mszy świętej będzie możliwość św. spowiedzi...

Święty Ojcze Szarbelu, który wyrzekłeś się przyjemności światowych i żyłeś w pokorze i ukryciu w samotności eremu, a teraz przebywasz w chwale nieba, wstawiaj się za nami. Rozjaśnij nasze umysły i serca, utwierdź wiarę i wzmocnij wolę. Rozpal w nas miłość Boga i bliźniego. Pomagaj w wyborze dobra i unikaniu zła. Broń nas przed wrogami widzialnymi i niewidzialnymi i wspomagaj w naszej codzienności. Za Twoim wstawiennictwem wielu ludzi otrzymało od Boga dar uzdrowienia duszy i ciała, rozwiązania problemów w sytuacjach po ludzku beznadziejnych. Wejrzyj na nas z miłością, a jeżeli będzie to zgodne z wolą Bożą, uproś nam u Boga łaskę, o którą pokornie prosimy, a przede wszystkim pomagaj nam iść codziennie drogą świętości do życia wiecznego. Amen.

Pater noster. Ave Maria. Gloria Patri.

Zapraszamy! Zapraszaj i Ty! Warszawa, św. Klemens, Karolkowa 49.