MODLITWA za PRZYCZYNĄ św. SZARBELA: LIPIEC 2019

Drukuj

W sobotę 27 VII o godz. 15 /godzina Miłosierdzia/ sprawowana będzie trydencka Msza święta, ofiarowana we wspólnych intencjach o łaski zdrowia i duchowo-fizycznych uwolnień.

Po Mszy świętej zapraszamy do udziału w miesięcznym nabożeństwie do św. Szarbela /przy Jego relikwiach - ex ossibus/ z odczytaniem przekazanych intencji oraz namaszczeniem szarbelowym olejem. W powierzonych intencjach modlić się będziemy również litanią do Najdroższej Krwi Chrystusa Pana...

Polecane św. Szarbelowi intencje: prośby, błagania i dziękczynienia, zapisane na kartkach składamy wcześniej lub ostatecznie przed tą Mszą świętą w zakrystii.

DO LIPCOWEJ DZIĘKCZYNNO-BŁAGALNEJ MODLITWY ZA PRZYCZYNĄ ŚW. SZARBELA, SERDECZNIE ZAPRASZAMY! ZAPRASZAJ I TY! JEZU UFAM TOBIE!

Święty Ojcze Szarbelu, który wyrzekłeś się przyjemności światowych i żyłeś w pokorze i ukryciu w samotności eremu, a teraz przebywasz w chwale nieba, wstawiaj się za nami. Rozjaśnij nasze umysły i serca, utwierdź wiarę i wzmocnij wolę. Rozpal w nas miłość Boga i bliźniego. Pomagaj w wyborze dobra i unikaniu zła. Broń nas przed wrogami widzialnymi i niewidzialnymi i wspomagaj w naszej codzienności. Za Twoim wstawiennictwem wielu ludzi otrzymało od Boga dar uzdrowienia duszy i ciała, rozwiązania problemów w sytuacjach po ludzku beznadziejnych. Wejrzyj na nas z miłością, a jeżeli będzie to zgodne z wolą Bożą, uproś nam u Boga łaskę, o którą pokornie prosimy, a przede wszystkim pomagaj nam iść codziennie drogą świętości do życia wiecznego. Amen.

Pater noster. Ave Maria. Gloria Patri.